donate-3.5

RO

Până la data de 25 mai 2024, inclusiv, poți susține cauza unui ONG prin completarea formularului 230 de la ANAF, care îți permite să redirecționezi 3,5% din impozitul anual pe venit corespunzător anului trecut, dacă ai realizat venituri din salarii, asimilate salariilor, și din alte surse.


 

Formularul 230 poate fi găsit în două forme, la următoarele linkuri:

 

Formular simplu, de tipărit: https://drive.google.com/file/d/1p8YSv1amv7uFcbjUpJ02SbxvXwLy8qju/view?usp=sharing

 

Formular completabil digital - “PDF soft A”: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html


 

Modalitatea de completare este simplă:

 

 1. Sus completezi anul 2023 în spațiul aferent, cel pentru care vei putea acum să virezi impozitul anual pe venit.

 

 1. Completezi rubrica I. cu datele tale personale.

 

 1. Completezi rubrica II., bifând pentru sectiunea 2. - susținerea unei entități nonprofit, și adăugând datele noastre:

 

Denumire: Asociația Pentru Sprijinirea Mobilităților Internaționale Studențești

CIF: 46084514

IBAN: RO48INGB0000999912652630

 

 1. La câmpul aferent procentului din impozit, poți vira până la 3,5% din impozit. Nu e obligatoriu să calculezi tu suma, doar să completezi procentul. Se va ocupa ANAF mai departe.
   

 2. Ne-ar fi benefic dacă ai bifa și caseta pentru opțiunea de a vira suma pe o perioadă de doi ani - așa, nu va mai trebui să depui și în 2024 cererea 230.


 

Odată ce ai completat și ai semnat formularul 230 în două exemplare tipărite / l-ai completat digital, ai următoarele opțiuni:

 

 1. Identifici unitatea ANAF la care ești arondat pe baza domiciliului și poți să depui tu direct o copie tipărită a formularului la ghișeul lor. Îl poți trimite și prin poștă la acea unitate ANAF, cu confirmare de primire. Aici găsești lista unităților ANAF din țară:
  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm

 

 1. Îl poți depune în Spațiul Privat Virtual individual ANAF sau prin portalul e-guvernare:
  https://formularespv-pf.anaf.ro/my.policy
  https://www.e-guvernare.ro/

 

 1. Poți trimite și către noi o copie completată digital sau scanată, la adresa treasurer@esn.ro, nu mai târziu de 24 mai 2024, iar mai apoi vom depune noi toate formularele primite astfel la ANAF. 


 

Dacă ai întrebări sau ai nevoie de ajutor, nu ezita să ne contactezi la adresa treasurer@esn.ro. De asemenea, s-ar putea ca următoarele două documente să te ajute:

 

Ghidul oficial ANAF:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/GHID_D230_2023.pdf

 

Instrucțiuni atașate formularului 230:

https://drive.google.com/file/d/17U43fd-_ik89_Z1sqQrKS63J_OnZWZ5b/view?usp=sharing

 

EN

Until 25 May 2024, you can support the cause of an NGO by filling in form 230 of the Romanian National Agency of Fiscal Administration (NAFA), which allows you to redirect up to 3.5% of your income tax for the previous year, if you earned income from salaries, assimilated to salaries, and other sources.


 

Form 230 can be found in two kinds, at the following links:

 

Simple, printable form: https://drive.google.com/file/d/1p8YSv1amv7uFcbjUpJ02SbxvXwLy8qju/view?usp=sharing

 

Digitally fillable form - ‘PDF soft A’: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html


 

Completion is simple:

 

 1. You fill in the year 2023 in the space provided, the year for which you will now be able to remit some of your annual income tax.

 

 1. Fill in section I. with your personal details.

 

 1. Fill in section II., ticking for option 2. - supporting a non-profit entity, and adding our details:

 

Name: Asociația Pentru Sprijinirea Mobilităților Internaționale Studențești

CIF: 46084514

IBAN: RO48INGB0000999912652630

 

 1. You can transfer up to 3.5% of the tax in the field related to the percentage of the tax. You don't have to calculate the amount yourself, just fill in the percentage. ANAF will take care of it later. 

 

 1. It would be helpful to us if you also ticked the box for the option to transfer the amount over two years - this way you won't have to submit form 230 in 2024 again.


 

Once you have completed and signed the 230 form in duplicate / completed it digitally, you have the following options:

 

 1. You identify the NAFA unit to which you are assigned based on your domicile and you can submit a printed copy of the form in-person. You can also send it by post to that NAFA unit, with confirmation of receipt. You can find a list of NAFA units in the country here:
  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm

 

 1. You can submit it in ANAF's individual Virtual Private Space or via the e-government portal:
  https://formularespv-pf.anaf.ro/my.policy
  https://www.e-guvernare.ro/

 

 1. You can also send us a digitally completed or scanned copy to treasurer@esn.ro, no later than 24 May 2024, and we will then submit all the forms received in this way to NAFA. 


 

If you have any questions or need help, please do not hesitate to contact us at treasurer@esn.ro. You may also find the following two documents helpful:

 

NAFA official guide:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/GHID_D230_2023.pdf

 

Instructions attached to form 230:

https://drive.google.com/file/d/17U43fd-_ik89_Z1sqQrKS63J_OnZWZ5b/view?usp=sharing